Tên viết tắt: Thuy Chung Financial Information
Địa chỉ: 97-101 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Người đại diện: Ngô Thuỵ Vi - Giám đốc
Điện thoại: (84-28) 3914 1154
Email: audittc@thuychung.com.vn
Website: http://www.thuychung.com.vn
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: 
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
- Dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet
- Lập trình máy vi tính
- Hoạt động dịch vụ CNTT và dịch vụ liên quan khác: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm