Tên viết tắt: TMA Solutions
Địa chỉ: Tòa nhà TMA, đường số 10, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Bà Phạm Ngọc Như Dương - Giám đốc tài chính
Điện thoại: (84-28) 3995 1060
Fax: (84-28) 3990 3303
Email: sales@tma.com.vn
Website: www.tmasolutions.com
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: CNTT