Tên viết tắt: TUV Rheinland Vietnam
Địa chỉ: Nhà 10, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Frank Michael Juttner - Giám đốc
Điện thoại: (84-28) 5437 0104
Fax: (84-28) 5437 0104
Email: info@vn.tuv.com
Website: https://www.tuv.com
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: - Đánh già và chứng nhận hệ thống quản lý
- Kiểm định, thử nghiệm và chứng nhận công nghiệp
- Đào tạo nghiệp vụ và tư vấn quản lý
- Thử nghiệm và chứng nhận an toàn sản phẩm
- Thử nghiệm an toàn và chứng nhận linh kiện – phương tiện giao thông
- Thử nghiệm hóa và lý
- Thử nghiệm đồ gỗ và sản phẩm nội ngoại thất
- Thử nghiệm an toàn thực phẩm