Tên viết tắt: Cad Network
Địa chỉ: Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung
Người đại diện: Ông Motoyama - Jiro - Giám đốc
Điện thoại: (84-28) 5437 1055
Fax: (84-28) 5437 1056
Email: info@cadnetwork.com.vn
Website: www.cadnetwork.com.vn
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: 
- Sản xuất phần mềm
- Dịch vụ xử lý dữ liệu CAD/CAM