VPĐD Công ty Cổ phần Techno Project

18/01/2018
Tên viết tắt: Techno Project
Địa chỉ: Nhà 5, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Ông Nagase Tomohiro - Trưởng VPĐD
Điện thoại: (84-28) 5413 6357
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: 
- Triển khai, lập phần mềm và nhận ủy thác
- Kinh doanh, cho thuê phần mềm, cho thuê các máy móc liên quan
- Nghiên cứu điều tra liên quan đến thị trường và kỹ thuật phần mềm
- Nghiên cứu tư vấn liên quan tới phần mềm
- Công việc liên quan tới xử lý thông tin
- Lập kế hoạch, dự án, vận hành các sự kiện