Công ty TNHH TM Dịch vụ Đầu tư Quốc tế Việt Nam

30/01/2018
Tên viết tắt: IVN Traseco
Địa chỉ: 97-101 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Người đại diện: Phan Lưu Minh Thịnh - Giám đốc
Điện thoại: (84-28) 3821 5150
Fax: (84-28) 3821 5150
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: - Hoạt động tư vấn quản lý
- Máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm