Tên viết tắt: Augen
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà JVPE, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc
Điện thoại: (84-28) 3715 5012
Fax: (84-28) 3715 5013
Email: operations@augensoftwaregroup.com
Website: www.augensoftwaregroup.com
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ phân tích kinh doanh, quản lý dự án, thiết kế phần mềm, phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm, tích hợp hệ thống, triển khai phần mềm - hệ thống, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ