Công ty TNHH BIPO Service (Vietnam)

19/01/2018
Tên viết tắt: BIPO
Địa chỉ: Tòa nhà QTSC Building 1, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Ông Chen Shuihai - Giám đốc
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: 
- Sản xuất phần mềm
- Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống
- Dịch vụ phân tích hệ thống
- Dịch vụ thiết kế hệ thống
- Dịch vụ lập trình
- Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống