Công ty TNHH Global Performance Commerce

04/10/2018
Địa chỉ: Tòa nhà QTSC Building 9, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Bà Trần Thị Diệu Thuần - Giám đốc
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: Lập trình máy vi tính
Dịch vụ thực hiện phần mềm