Tên viết tắt: TMA Innovation
Địa chỉ: Tòa nhà TMA, đường số 10, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Người đại diện: Ông Trần Phúc Hồng - Giám đốc điều hành
Điện thoại: (84-28) 3995 1062
Email: contact@tmainnovation.com
Website: www.tmainnovation.vn
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: CNTT