Tên viết tắt: CSV
Địa chỉ: Tòa nhà JVPE (Tầng 06), Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam
Người đại diện: Ông KISHINA KEIICHIRO - Tổng Giám đốc
Điện thoại: (84 - 28) 3715 5701
Email: info@vn-cubesystem.com
Website: www.vn-cubesystem.com
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: 
- Sản xuất phần mềm
- Bảo trì hệ thống
- Nghiên cứu kỹ thuật mới