Công ty TNHH DIGI-TEXX

17/07/2018
Tên viết tắt: DIGI-TEXX VIETNAM
Địa chỉ: Lầu 2, Toà nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Frank Schellenberg - CEO
Điện thoại: (84-28) 3715 5325
Email: info@digi-texx.vn
Website: https://digi-texx.vn
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ BPO

--- Khách hàng: Các đơn v doanh nghip trong lĩnh vNgân hàng, Bảo hiểm, Dược phẩm, Bảo tàng Lịch sử, Thư viện Quốc gia, Cơ quan Chính phủ, Bưu chính, Xuất nhập khẩu, Thương mại điện tử, Bán lẻ và Viễn thông.

--- Dch v cung cp: Dch v s hóa tài liu, Dch v Contact Center, Dch v chnh sa và x lý hình nh, Dch v gii pháp Scanning, Dch v phát trin phn mm và các gii pháp CNTT.

--- Slogan: "German Quality - Made in Vietnam", "Cht lượng Đc - Bàn Tay Vit"

--- Tổng quan về DIGI-TEXX 

Chúng tôi là nhà cung cp hàng đu ti Vit Nam v dch v gia công quy trình doanh nghip (Business Process Outsourcing – BPO). Thế mnh chúng tôi là lĩnh vc s hóa d liu vi kinh nghim trên 15 năm và đi ngũ nhân viên hơn 1500 người. Chúng tôi cung cp các gii pháp kinh doanh và công ngh được thiết kế phù hp vi tiêu chí và các điu kin ca quý doanh nghip; cũng như chúng tôi đm bo cht lượng dch v và đ bo mt thông tin cao đi vi các d án ca khách hàng chúng tôi.

Dch v gia công quy trình doanh nghip là khái nim mà các công ty BPO chuyên nghip cung cp các dch v thuê ngoài cho các doanh nghip thay vì  doanh nghip phi t t chc, nhm giúp h gim chi phí và tăng kh năng cnh tranh. Các dch v thuê ngoài bao gm nhiu hot đng trong mt doanh nghip như Tài Chính, Qun Lý Nhân S, Qun Tr Quan H Khách Hàng và nhiu hot đng khác. Ti DIGI-TEXX, chúng tôi cung ng các gii pháp gia công quy trình sáng to và được tùy chnh phù hp, t đó các khách hàng doanh nghip ca chúng tôi có th tp trung phát huy nhng thế mnh công vic ca h.

---Thị trường trọng điểm: Mỹ, Châu Âu, Việt Nam, Nhật Bản, Canada và Đông Nam Á.