Công ty TNHH FONTIS Việt Nam

28/06/2019
Tên viết tắt: FONTIS Vietnam
Địa chỉ: Nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Lê Thị Phương Hồng Hải - Giám đốc
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: 
- Lập trình máy vi tính
- Sản xuất phần mềm
- Tư vấn và quản trị hệ thống máy vi tính
- Hoạt động dịch vụ CNTT và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận