Công ty Cổ phần Khoa học Máy tính Liên Lục Địa

15/01/2018
Tên viết tắt: ICSC Corp.
Địa chỉ: Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Lê Thị Oanh - Giám đốc
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất phần mềm, lập trình máy vi tính…