CityWork: Giải pháp tổng thể quản lý cây xanh đô thị

Citywork là giải pháp phần mềm ứng dụng công nghệ bản đồ số (công nghệ GIS), công nghệ di động và công nghệ điện toán đám mây cho mục đích thu thập, lập bản đồ cây xanh đô thị, quản lý, kiểm tra và chăm sóc cây xanh đô thị với nhiều tính năng.

- Thu thập dữ liệu phục vụ lập bản đồ cây xanh đô thị bằng điện thoại di động: cho phép thu thập thông tin vị trí, hình ảnh cũng như các thông tin mô tả đặc tính khác của cây xanh tại thực địa bằng ứng dụng di động được cài đặt trên thiết bị di động (điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng).

- Biên tập, cập nhật bản đồ cây xanh đô thị: hỗ trợ lập bản đồ cây xanh từ nguồn dữ liệu thu thập tại thực địa hoặc từ các nguồn dữ liệu hiện có khác như: số liệu đo GPS, bản vẽ/bản đồ đã thành lập trước đây hoặc kết hợp cả hai nguồn dữ liệu này.

- Cung cấp các công cụ thiết yếu để hỗ trợ lập bản đồ cây xanh: nhập dữ liệu từ nhiều định dạng khác nhau; các công cụ vẽ bản đồ; các công cụ chỉnh sửa bản đồ; các công cụ cập nhật thông tin lý lịch cây xanh; cập nhật hồ sơ, tài liệu, hình ảnh đính kèm; các công cụ hỗ trợ trình bày các lớp bản đồ cây xanh.

- Tổng hợp nhanh chóng số liệu cây xanh: cho phép người dùng dễ dàng truy cập nhanh các số liệu tổng hợp về cây xanh khi có nhu cầu tra cứu (như tổng số cây theo loại cây, tổng số cây theo đường, phố,...).

- Báo cáo tình hình quản lý cây xanh đô thị: cung cấp một danh mục các báo cáo dựng sẵn để cho phép người dùng dễ dàng xem, in cũng như kết xuất báo cáo ra Words, Excel, PDF theo các điều kiện lọc khác nhau.

- Tiếp nhận, quản lý tập trung yêu cầu của người dân và các đơn vị liên quan về sự cố cây xanh: Hỗ trợ tiếp nhận các yêu cầu người dân, tổ chức cũng như các yêu cầu từ nội bộ báo cáo về các vấn đề, sự cố cây xanh đang được quản lý để kịp thời có biện pháp xử lý, khắc phục.

- Quản lý tập trung kết quả kiểm tra, sự cố trên bản đồ kiểm tra cây xanh: Kết quả kiểm tra tại thực địa sẽ được đồng bộ lên web và người quản lý sẽ nhìn thấy được tất cả kết quả kiểm tra, sự cố trên bản đồ, biết được chính xác vị trí, hình ảnh hiện trạng của cây xanh…

- Giám sát tập trung các phương tiện, xe nâng, máy chuyên dụng trực quan trên bản đồ: cho phép kết nối đến các thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt trên các phương tiện, xe nâng, máy thi công chuyên dụng để phục vụ giám sát vị trí trực quan trên bản đồ cũng như hỗ trợ điều động nhanh phương tiện để phục vụ công tác xử lý sự cố, duy trì chăm sóc cây xanh.

- Hỗ trợ lập kế hoạch chăm sóc cây xanh: trợ giúp lên phương án, lập kế hoạch các tuyến cây xanh cần chăm sóc dựa trên các dữ liệu về kiểm tra và lịch sử chăm sóc cây xanh. Đồng thời hỗ trợ điều chỉnh, xét duyệt kế hoạch chăm sóc.

Để sử dụng phần mềm, công ty có 02 hình thức cung cấp: thuê phần mềm theo năm hoặc mua luôn phần mềm để sử dụng

Thông tin liên hệ: Công Ty Phần Mềm Citywork Việt Nam - Tầng 2, toà nhà SBI, công viên phần mềm Quang Trung, quận 12

Website: www.citywork.vn