Dịch vụ giám sát và phòng chống tấn công DDoS

Dịch vụ ngăn chặn tấn công DDoS của QTSC cung cấp giúp hạ tầng mạng và ứng dụng tránh khỏi downtime, ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật ứng dụng, sự phát tán malware, ăn cắp thông tin và cyber-attack thời gian thực và dựa trên hành vi tấn công.

Hệ thống giúp ngăn chặn tấn công, bảo vệ hạ tầng Application khỏi nguy cơ tê liệt hệ thống, khai thác lỗ hổng Application, phân tán Malware, trộm cắp thông tin và các hình thức tấn công khác:

Các thành phần chức năng của hệ thống chống DDoS

Các thành phần chức năng của hệ thống chống DDoS

  • Bảo vệ toàn diện khỏi các tấn công khai thác lỗ hổng truyền thống: Worm, Trojan, Bot, SSL-based attack, và VoIP attack …
  • Phát hiện và ngăn chặn các tấn công khai thác lỗ hổng chưa được công bố (zero-day, zero-minute attack) và các tấn công không dựa trên khai thác lỗ hổng (flood, phát tán malware, brute-force…) dựa trên phân tích hành vi.

Tấn công và hạ tầng Mạng:

  • Tấn công Network Flood
  • Hành vi dò tìm Mạng (Network Scan)…

Tấn công hạ tầng Máy chủ và Ứng dụng:

  • Tấn công xâm nhập khai thác lỗ hổng (Intrusion)
  • Tấn công dò tìm mật khẩu (Brute Force)
  • Tấn công HTTP Denial of Service
  • Tấn công HTTP Flood…

Báo cáo realtime: khi phát hiện tấn công, Traffic Monitoring thể hiện trên giao diện. Thông tin về các tấn công bị phát hiện ở thời gian thực.

Giao diện giám sát và báo cáo của hệ thống chống DDoSGiao diện giám sát và báo cáo của hệ thống chống DDoS

Giao diện giám sát và báo cáo của hệ thống chống DDoS

Phát hiện và ngăn chặn tấn công DDoS chính xác với thuật toán thông minh (Fuzzy Logic) giúp đưa ra quyết định chính xác hệ thống có đang bị tấn công, loại bỏ trường hợp nhầm lẫn (như người dùng truy cập thật sự tăng đột biến).

Thuật toán Fuzzy Logic

Thuật toán Fuzzy Logic

Quy trình phát hiện và ngăn chặn tấn công khép kín có phản hồi giúp nhanh chóng cô lập thông tin, xác định chính xác các tham số của cuộc tấn công để tạo Realtime Signature cho module ngăn chặn.

Quy trình phát hiện và ngăn chặn tấn công

Quy trình phát hiện và ngăn chặn tấn công

Ngoài việc ngăn chặn tấn công theo các tính năng kể trên, đội ngũ chuyên gia bảo mật của QTSC với sự hỗ trợ và dịch vụ của chính hãng cung cấp dịch vụ cập nhật tự động bảo vệ, chủ động chống lại các cuộc tấn công DDoS và các mối đe dọa về an ninh hệ thống. Dịch vụ này cung cấp gói cập nhật thường xuyên nhằm nâng cao và duy trì an ninh hệ thống. Cung cấp báo cáo thường xuyên, giúp cho việc tổng hợp, phân tích và đánh giá an ninh và an toàn hệ thống tốt hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: