Hệ thống quản lý và giám sát nhân công - MiGuards

Trước đây, phần lớn các đơn vị cung cấp và sử dụng dịch vụ nhân công như bảo vệ, vệ sinh, kỹ thuật v.v vẫn còn áp dụng hình thức quản lý, vận hành truyền thống khiến các doanh nghiệp mất nhiều thời gian, ngân sách hơn nhưng lại khó kiểm soát chất lượng công việc của đội bảo vệ, vệ sinh, kỹ thuật như vào ca trễ, ra ca sớm, thực hiện công việc / tuần tra không thường xuyên, không đủ vị trí được giao, bỏ ca trực v.v.

Nắm bắt được tâm lý đó, Hệ thống quản lý và giám sát nhân công - MiGuards được phát triển nhằm kiểm soát hoạt động tuần tra / thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân công bằng cách theo dõi lộ trình thực hiện công việc của đội ngũ nhân công qua định vị GPS; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại từng vị trí thông qua mã QR; đảm bảo công việc được thực hiện 1 cách liên tục, phòng ngừa việc gian lận của đội ngũ nhân công.

Ngoài ra, Hệ thống MiGuards cung cấp công cụ hỗ trợ cho đội ngũ nhân công trong việc theo dõi và ghi nhận các sự cố, sự kiện bất thường; gửi các cảnh báo khẩn cấp (SOS) tới các đội ngũ quản lý, các đơn vị liên quan theo thời gian thực nhằm giúp các đơn vị có phương án xử lý, can thiệp kịp thời.

Hệ thống MiGuards còn cung cấp các dữ liệu thống kê, hỗ trợ các đơn vị cung cấp và sử dụng dịch vụ nhân công có thể đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chất lượng công việc của đội ngũ nhân công.

Hệ thống MiGuards mang đến các lợi ích thiết thực bao gồm: giảm chi phí quản lý, điều hành; nâng cao năng suất làm việc của đội nhân công; quản lý hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ; phát hiện kịp thời các sự cố về an ninh, sự cố khẩn cấp, v.v. Đặc biệt, MiGuards có thể được ứng dụng trong đa lĩnh vực, ngành nghề,…

Khách hàng tiêu biểu của MiGuards là: Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trung Nam Á, Công ty Cổ phần Bảo vệ chuyên nghiệp YuKi Sepre24, Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ vệ sinh Công nghiệp Sài Gòn…

Hệ thống quản lý và giám sát nhân công - MiGuards

Hệ thống quản lý và giám sát nhân công - MiGuards

Hệ thống quản lý và giám sát nhân công - MiGuards

Các đối tác có nhu cầu sử dụng, vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Hoàng Nam – Trung tâm Viễn thông QTSC

Email: namnh@qtsc.com.vn      |       Điện thoại: (84) 0888827959 - 0937 279 000

Website: https://www.qtsc.com.vn 

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC