Phần mềm quản lý Ngân sách dự án đầu tư PABMIS

SMARTBOOKS là công ty tập trung chuyên sâu phát triển các sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực quản lý các dự án đầu tư với nhiều cán bộ am hiểu sâu sắc nghiệp vụ chuyên môn về quản lý dự án đầu tư.

Nổi bật nhất là PABMIS (Project and Budget Management Information System) - hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư. Phần mềm được ứng dụng để quản lý công tác tài chính của các dự án đầu tư trên địa bàn một tỉnh hay một ngành.

Đây là 1 trong 3 phần mềm xuất sắc nhất trong lĩnh vực Chính phủ điện tử được vinh danh tại Sao Khuê 2016. Phần mềm Quản lý Ngân sách dự án đầu tư PABMIS đang trở thành một trong những sản phẩm tiên phong trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

PABMIS được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây kết nối trao đổi dữ liệu đồng bộ giữa các Cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước, Cơ quan chủ quản Chủ đầu tư, Chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án. Sản phẩm PABMIS đã triển khai tại Văn phòng Chính phủ, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Gia Lai và nhiều tỉnh khác đang lựa chọn để triển khai.

SMARTBOOKS đạt danh hiệu Sao Khuê 2016 với phần mềm PABMIS

Mô hình cài đặt hệ thống phần mềm PABMIS