QTSC Telecom Center: Cung cấp đa dạng dịch vụ hạ tầng CNTT, an toàn thông tin và giải pháp ứng dụng

Là đơn vị thành viên của QTSC, QTSC Telecom Center có chức năng cung cấp đa dạng các loại dịch vụ hạ tầng CNTT, an toàn thông tin và giải pháp ứng dụng phục vụ cho hoạt động của các doanh nghiệp nội khu và trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, QTSC Telecom Center còn cung cấp dịch vụ hạ tầng CNTT cho các tỉnh thành triển khai các dự án chính phủ điện tử.

Với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, QTSC đặt ra sứ mệnh: cung cấp dịch vụ công nghệ, hạ tầng khu công nghệ toàn diện, đa dạng, chất lượng tin cậy thúc đẩy phát triển nhanh cho doanh nghiệp, cơ quan ban ngành và cộng đồng trong môi trường kinh tế số. Theo định hướng phát triển chung, QTSC Telecom Center nghiên cứu, xây dựng và cung cấp các loại dịch vụ sau:

Hạ tầng công nghệ thông tin:

 • Dịch vụ hạ tầng
 • Dịch vụ trung tâm dữ liệu dự phòng (DR Site)
 • Dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây
 • Dịch vụ đường truyền

Bảo mật và an toàn thông tin:

 • Dịch vụ sao lưu và phục hồi dữ liệu
 • Dịch vụ an ninh thông tin

Giải pháp ứng dụng:

 • Hệ thống họp trực tuyến
 • Dịch vụ số hóa tài liệu
 • Hệ thống quản lý dự án đầu tư
 • Hệ thống quản lý, lưu trữ, chia sẻ, bảo mật tài liệu (QTSC Drive)
 • Dịch vụ email

QTSC Telecom Center liên tục thực hiện nâng cấp hệ thống, cập nhật các công nghệ tiên tiến cho hạ tầng mạng viễn thông, trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây và hệ thống bảo mật nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ, hệ thống ứng dụng của khách hàng hoạt động ổn định, liên tục và an toàn an ninh thông tin trên không gian mạng.

Tòa nhà QTSC Telecom Center 

Tòa nhà QTSC Telecom Center

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Viễn thông QTSC - QTSC Telecom Center

Địa chỉ: Tòa nhà QTSC Telecom Center, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3715 8888 – Ext 900

Email: sales@qtsc.com.vn 

Website: https://telecom.qtsc.com.vn 

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC