QTSC triển khai hệ thống quản lý tài sản không gian trong quản lý cơ sở hạ tầng

Trong năm 2016, QTSC đã phối hợp với công ty Cổ phần Tin học bản đồ Việt Nam triển khai hệ thống quản lý tài sản không gian vào trong các hoạt động quản lý cơ sở hạ tầng trong nội khu Công viên Phần mềm Quang Trung.

Hệ thống quản lý tài sản không gian là một hệ thống quản lý, vận hành tài sản không gian dựa trên công nghệ GIS. Ứng dụng  này cung cấp cho người sử dụng các công cụ để:

a) Quản lý dữ liệu, thông tin toàn bộ hạ tầng về điện, nước, nước thải, cây xanh, lô đất, tòa nhà,… trên cùng 1 lớp bản đồ nền.

b) Phân quyền quản lý, cập nhập và chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa những người dùng với nhau bao gồm:

  • Cung cấp công cụ phân quyền cho cán bộ quản lý
  • Nhập -  xuất dữ liệu theo nhiều loại định dạng
  • Phân tích, mô hình hóa, tìm kiếm dữ liệu, báo cáo, thống kê theo nhiều hình thức khác nhau

Mục tiêu của chương trình này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng sống cho các cá nhân, công ty đang làm việc tại Công viên Phần mềm Quang Trung. Thông qua những ứng dụng như GIS, ứng dụng Voice, giải pháp quản lý và giám sát môi trường, ứng dụng gửi tin nhắn SMS… sẽ biến QTSC thành một thành phố thông minh – Smart City

qtsc-trien-khai-he-thong-quan-ly-tai-san-khong-gian-trong-quan-ly-co-so-ha-tang-1 

Mô hình công nghệ GIS

 qtsc-trien-khai-he-thong-quan-ly-tai-san-khong-gian-trong-quan-ly-co-so-ha-tang-2

Hạ tầng dữ liệu không gian của GIS

Nguồn: QTSC

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC