TMA phát triển ứng dụng Phân tích vật liệu bằng hình ảnh

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển TMA đã hợp tác với các đại học và trung tâm nghiên cứu của Thụy Điển phát triển ứng dụng Phân tích vật liệu bằng hình ảnh (Imaging Mass Spectrometry)

Ứng dụng này đã hoàn thành giai đoạn R&D và đã được triển khai tại Thụy Điển để kiểm tra chất lượng gỗ. Nhận thấy tiềm năng rất lớn của nghiên cứu này, TMA đang tiếp tục nghiên cứu để đưa ứng dụng công nghệ này trong các lĩnh vực khác như phân tích hóa chất trong thực phẩm, kiểm tra chất lượng gỗ, phân tích vật liệu… Hiện nay, ứng dụng này chỉ sử dụng được trong phòng thí nghiệm với máy móc phân tích tương đối phức tạp. Trong tương lai, nếu công nghệ cho phép, ứng dụng này sẽ được triển khai sử dụng như App trên điện thoại di động. Để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng thực phẩm thì người tiêu dùng chỉ cần tải App về di động và ngay lập tức có thể đánh giá chất lượng của sản phẩm đó.

Mô hình minh họa ứng dụng Phân tích vật liệu bằng hình ảnh

Quá trình phân tích vật liệu trong thực tế