Trải nghiệm công nghệ xử lý hóa đơn & kỹ thuật định giá thông minh của DIGI-TEXX

DIGI-TEXX là công ty BPO hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1500 nhân viên, cung cấp nhiều Dịch vụ đa dạng để đáp ứng Khách hàng trên toàn thế giới.

Hiện nay, DIGI-TEXX đang cung cấp dịch vụ xử lý tất cả các nhiệm vụ kế toán. Bắt đầu với việc nhận hóa đơn, quét, nhập dữ liệu, xác thực dữ liệu hóa đơn, xác minh dữ liệu hóa đơn với các tài liệu đã được xử lý trước khác như đánh giá nhà cung cấp, đơn đặt hàng, phiếu gửi, phiếu giao hàng và phân tích dữ liệu hóa đơn để có thông tin chi tiết về doanh nghiệp. DIGI-TEXX xử lý hóa đơn ở các định dạng khác nhau cho hơn 30 ngôn ngữ; đảm bảo tất cả các khách hàng nhận được dữ liệu kịp thời với độ chính xác cao. Ứng dụng do chính DIGI-TEXX tự phát triển cộng với các kỹ thuật thông minh đảm bảo tăng tốc hiệu suất tổng thể và giảm thiểu lỗi.

 Trải nghiệm công nghệ xử lý hóa đơn & kỹ thuật định giá thông minh của DIGI-TEXX

Nền tảng xử lý hóa đơn: tùy chỉnh cho từng dự án hóa đơn duy nhất

Nền tảng DIGI-SOFT 3.0 cho phép các nhà quản lý dự án DIGI-TEXX thiết lập các dự án xử lý hóa đơn. Nền tảng hỗ trợ báo cáo và giám sát trực tiếp để đơn giản hóa việc quản lý dự án.

Các dự án có thể được thiết kế bằng chức năng kéo và thả để xây dựng các quy trình làm việc khác nhau. Quy trình công việc xác định cách xử lý hóa đơn từ A đến Z. Nền tảng này cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh và xác định trước không giới hạn như dịch vụ chọn hình ảnh, mã hóa /giải mã, truyền file, nhận dạng biểu mẫu và tự động phân loại, trích xuất dữ liệu tự động, nhập dữ liệu kép, xử lý ngoại lệ, kiểm soát chất lượng ở các cấp độ khác nhau, phân phối và nhiều thứ khác.

Thông tin chi tiết có tại: digi-texx.vn/smart-invoice-solution