Triển khai hệ thống quan trắc nước thải tự động trong nội khu Công viên phần mềm Quang Trung

Công viên phần mềm Quang Trung đã đưa vào hoạt động Trạm quan trắc nước thải tự động nhằm giám sát chất lượng nước thải đầu ra gửi thông tin trực tiếp cho Trung tâm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM theo đúng quy định.

Môi trường cảnh quan của Công viên phần mềm Quang Trung luôn được chú trọng, đặc biệt là cảnh quan xanh mát với hơn 2000 cây xanh trồng tại đây. Để chăm sóc, tưới tiêu cho cây trồng cần một lượng lớn nước ngầm. Trong khi đó, nước thải trong sinh hoạt nội khu cũng khá lớn.

Năm 2017, QTSC đã đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải đầu ra đạt được QCVN 14:2008, loại B nước thải sinh hoạt. Tuy nhiên nước loại B không đáp ứng được việc tưới tiêu cho cây trồng. Với quyết tâm cao, năm 2020 QTSC đã nâng cấp thành Trạm xử lý nước thải đạt loại A. Trạm Quan trắc nước thải đầu ra đã quan trắc được 13 chỉ số để nâng cao công tác hiệu quả quản lý giám sát nguồn nước thải sau xử lý để tái sử dụng cho tưới tiêu mảng xanh nội khu.

Trong tương lai gần, QTSC sẽ công khai những chỉ số này trên bảng điện tử ở cổng ra/vào của Công viên phần mềm Quang Trung, trên website qtsc.com.vn để nhân viên, sinh viên học tập trong khu nắm rõ thông tin.

Mục tiêu của hệ thống:

 • Quản lý chất lượng xử lý nước thải của Công viên phần mềm Quang Trung, đảm bảo lượng nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
 • Đảm bảo công tác giám sát quản lý chất lượng nước thải luôn ổn định đạt loại A theo QCVN 14:2008 và cột B1 QCVN 08:2008 để tận dụng nước thải sau xử lý tưới cây cho toàn khu.
 • Các số liệu quan trắc nước thải được truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.
 • Nâng cao hình ảnh của QTSC là một khu công nghệ hiện đại cũng như là một nhà tiên phong về ứng dụng CNTT trong việc quản lý môi trường.
 • Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát các nguồn ô nhiễm gây ô nhiễm trong nội khu QTSC.
 • Làm nền tảng để phát triển kế hoạch kinh doanh ứng dụng quản lý môi trường cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có lượng nước thải lớn; các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung trên cả nước.

Hình 1: Biểu đồ theo dõi mức cảnh báo của các chỉ số COD, BOD5, Dầu mỡ, PO4, Flow đầu vào – đầu ra, NO3, H2S và pH 

Hình 1: Biểu đồ theo dõi mức cảnh báo của các chỉ số COD, BOD5, Dầu mỡ, PO4, Flow đầu vào – đầu ra, NO3, H2S và pH

 Hình 2: Biểu đồ theo dõi mức cảnh báo các chỉ số TSS, Nhiệt độ, Amoni, Độ dẫn

Hình 2: Biểu đồ theo dõi mức cảnh báo các chỉ số TSS, Nhiệt độ, Amoni, Độ dẫn

 Hình 3: Hệ thống giúp thống kê số liệu theo thời gian thực và gửi cảnh báo bằng SMS, Email tức thì tới người quản lý hệ thống khi có chỉ số vượt ngưỡng cho phép

Hình 3: Hệ thống giúp thống kê số liệu theo thời gian thực và gửi cảnh báo bằng SMS, Email tức thì tới người quản lý hệ thống khi có chỉ số vượt ngưỡng cho phép

Ưu điểm của hệ thống

 • Nâng cao năng lực quản lý điều hành, chuyên môn hóa công tác quản trị hạ tầng và môi trường nội khu.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng cũng như môi trường làm việc trong khu Công viên phần mềm Quang Trung.
 • Các dữ liệu từ các trạm Quan trắc môi trường nước thải, nước ngầm, nước cấp, quan trắc môi trường không khí sẽ được chuyển về trên các ứng dụng dễ dàng cài đặt trên web hoặc mobile.
 • Khi có sự cố bất thường xảy ra, hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS đến điện thoại cho các lãnh đạo, cán bộ quản lý hệ thống.
 • Hệ thống rất gọn nhẹ, vận hành đơn giản, dựa trên nền tảng công nghệ IoT (công nghệ kết nối vạn vật) và công nghệ điện toán đám mây

Hình 4: Thống kê 16 chỉ số theo biểu đồ hình tròn

Hình 4: Thống kê 16 chỉ số theo biểu đồ hình tròn

Hình 5: Thống kê 16 chỉ số theo đồ thị 

Hình 5: Thống kê 16 chỉ số theo đồ thị

 Hình 6: Trạm quan trắc nước thải tự động tại Công viên phần mềm Quang Trung

Hình 6: Trạm quan trắc nước thải tự động tại Công viên phần mềm Quang Trung

Để biết thông tin chi tiết về Hệ thống, vui lòng liên hệ:

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC