Chuỗi QTSC họp công tác chuẩn bị kế hoạch hoạt động trong Quý 3/2021

Sáng 06/07/2021, Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đã tổ chức buổi họp trực tuyến về công tác chuẩn bị kế hoạch hoạt động trong Quý 3/2021.

Theo đó, căn cứ theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 18/06/2021 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 966/QĐ-TTg về việc tiếp tục thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đến ngày 31/12/2023.

Quyết định có nêu rõ trong thời gian tiếp tục thí điểm, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ phương án sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý có liên quan, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

 Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Tại buổi họp đầu tiên sau khi nhận quyết định tiếp tục thí điểm thành lập Chuỗi QTSC, các thành viên hiện hữu của Chuỗi QTSC gồm: QTSC, ITP, HueCIT và đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã thống nhất nhiệm vụ cụ thể để phát huy tính chủ động của các thành viên trong Chuỗi. Trong đó, xác định 3 mục tiêu quan trọng trong suốt quá trình tiếp tục thí điểm Chuỗi QTSC là:

  • Hoàn thiện mô hình pháp lý tổ chức và quy chế hoạt động của Chuỗi.
  • Đẩy mạnh công tác quảng bá thu hút đầu tư, trọng tâm đầu tư vào lĩnh vực là thế mạnh của từng thành viên.
  • Phát triển Chuỗi, kết nạp thêm 2 - 3 thành viên mới.

Về phần kinh phí hoạt động của Chuỗi, các thành viên sẽ đưa ra chi phí vận hành dự kiến cho các hoạt động chung để các thành viên đóng góp và cân đối các hạng mục công việc cho phù hợp với mục tiêu phát triển chung của Chuỗi QTSC.

quyết định số 966/QĐ-TTg về việc tiếp tục thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đến ngày 31/12/2023 

Nguồn: QTSC

Tin tức mới nhất