Kế hoạch phát triển chuỗi QTSC đến năm 2020

Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung với hai thành viên ban đầu gồm Công viên phần mềm Quang Trung và Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM (Khu CNPM ĐHQG-HCM, ITP). Thực hiện chiến lược đẩy mạnh ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) của Việt Nam, chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (Chuỗi) được định hướng là mô hình hợp tác giữa các đơn vị, giữa các địa phương nhằm kết hợp và tạo nên một sức mạnh tổng thể để tăng khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư ngành CNTT. Thông qua mô hình Chuỗi, các thành viên sẽ liên kết các hạ tầng kỹ thuật dùng chung để gia tăng tính kết nối và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Từ đó, khuyến khích các ứng dụng CNTT và xây dựng các sản phẩm CNTT thương hiệu Việt cũng như nhận được sự chỉ đạo tập trung từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

Các thành viên của Chuỗi có thể sử dụng vốn tập trung, được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư như nhau và hưởng chính sách ưu đãi cao nhất mà chính phủ dành cho Công viên phần mềm Quang Trung mà không phân biệt quy mô, địa điểm. Tuy mỗi thành viên có định vị khác nhau nhưng đều có chung một chiến lược phát triển, không cạnh tranh nhau mà cùng bổ trợ lẫn nhau để phát huy lợi thế của từng đơn vị dựa trên lợi thế của địa phương, từ đó gia tăng khả năng cạnh tranh với các nước.

Trong quá trình triển khai phát triển Chuỗi QTSC, các thành viên hiện hữu sẽ hỗ trợ các thành viên mới của Chuỗi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi. Theo đó, từ nay đến năm 2020, Xây dựng thành công Chuỗi nhằm góp phần thay đổi cục diện công nghiệp CNTT của thành phố và cả nước, góp phần triển khai thành công quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 về Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp CNTT và quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 3/3/2016 về thí điểm Chuỗi.

Nguồn: QTSC

Tin tức mới nhất