Tổng kết thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Sáng ngày 29/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đã tổ chức tổng kết thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung giai đoạn 2016 – 2020 tại Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Tại Hội nghị tổng kết thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm (CVPM) Quang Trung giai đoạn 2016 - 2020, ông Lâm Nguyễn Hải Long - Ủy viên thường trực Hội đồng quản lý chuỗi, Giám đốc CVPM Quang Trung đã trình bày “Báo cáo tóm tắt tổng kết thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung giai đoạn 2016 - 2020”. Ông Long nhấn mạnh, sau gần 5 năm thí điểm thành lập Chuỗi thì một số kết quả đã đạt được như:

  • Chuỗi là một trong những giải pháp sáng tạo của TP.HCM, ra đời trong bối cảnh có nhiều chủ trương, chính sách từ Chính phủ cho đến TP.HCM để phát triển ngành công nghiệp CNTT.
  • Mô mình Chuỗi là một giải pháp thiết thực góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai xây dựng khu CNTT, CVPM theo Nghị định 154/NĐ-CP của Chính phủ.
  • Sự thành công và uy tín của CVPM Quang Trung trong thời gian qua đã tạo dựng được niềm tin để các địa phương nghiên cứu học hỏi.
  • Việc phát triển Chuỗi đã nâng cao vai trò thu hút đầu tư vào ngành CNTT, phát huy thế mạnh của từng thành viên tại địa phương, tương hỗ lẫn nhau, tạo ra sức mạnh tổng thể của Chuỗi để cạnh tranh với các nước.
  • Thông qua mô hình Chuỗi, TP.HCM đã thể hiện được vai trò dẫn dắt, nòng cốt liên kết một số tỉnh, thành để phát triển ngành CNTT dưới sự hỗ trợ của Chính phủ nhằm phát huy tối đa các lợi thế, nguồn lực sẵn có của thành phố.

 Hình 1: Ông Lâm Nguyễn Hải Long - Ủy viên thường trực Hội đồng quản lý chuỗi, Giám đốc CVPM Quang Trung trình bày tại Hội nghị

Hình 1: Ông Lâm Nguyễn Hải Long - Ủy viên thường trực Hội đồng quản lý chuỗi, Giám đốc CVPM Quang Trung trình bày tại Hội nghị

Theo quyết định số 333/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 3/3/2016 về thí điểm thành lập chuỗi CVPM Quang Trung với hai thành viên ban đầu gồm CVPM Quang Trung và Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ITP), cho đến nay, so với mục tiêu đề ra, chuỗi CVPM Quang Trung hiện có 3 thành viên chính thức gồm CVPM Quang Trung, ITP và Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT), còn thiếu một thành viên…

Trong quá trình hoạt động mặc dù Chuỗi QTSC chỉ kết nạp thêm 01 thành viên mới là HueCIT nhưng tính hiệu quả, lợi ích của Chuỗi đã tạo được sự lan tỏa và có 7 tỉnh thành quan tâm mong muốn xây dựng khu công nghệ để tham gia vào Chuỗi: Tiền Giang, Bến Tre, Bình Định, Cần Thơ, Tây Ninh, Khánh Hòa, Bình Dương và trong tương lai dự kiến còn tăng thêm nữa.

Tại Hội nghị, các thành viên của Chuỗi cùng các tỉnh, thành tiềm năng có mong muốn tham gia Chuỗi đều thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian thí điểm để kịp hoàn thiện hồ sơ xin gia nhập Chuỗi. Và Hội đồng quản lý Chuỗi cùng Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ sở hoàn thiện thêm mô hình tổ chức, nguồn lực hoạt động cũng như các cơ sở pháp lý để đáp ứng nhu cầu phát triển của Chuỗi CVPM Quang Trung trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng chuỗi vẫn còn nhiều mặt hạn chế, khó khăn. Hai vấn đề khó khăn chính đó là vấn đề đất đai để xây dựng các khu tham gia chuỗi CVPM Quang Trung bởi thủ tục pháp lý nhiêu khê và chưa rõ ràng. Và thứ hai là vấn đề tài chính vì không có hạ tầng pháp lý, nên dù ngân sách có tiền nhưng rất khó để giải ngân được... 

 Hình 2: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu tổng kết tại Hội nghị

Hình 2: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu tổng kết tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết: về mặt lý thuyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện 5 năm, nhưng trên thực tế thì mới triển khai 3 năm (vào cuối năm 2017 mới thành lập Hội đồng Quản lý Chuỗi và quy chế tổ chức hoạt động). Dù chưa đạt được tất cả các chỉ tiêu Thủ tướng giao, nhưng cơ bản những chỉ tiêu không đạt được đều do vấn đề khách quan. Tiềm năng phát triển chuỗi hiện rất lớn và rõ ràng. Do đó, Bộ thống nhất sẽ kiến nghị Thủ tướng cho phép kéo dài thí điểm thêm 3 năm (giai đoạn 2021 – 2023), nhằm phát huy những kết quả tích cực trong thời gian qua cũng như hoàn thiện thêm mô hình tổ chức, nguồn lực hoạt động cũng như các cơ sở pháp lý để đáp ứng nhu cầu phát triển của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung trong giai đoạn tiếp theo.

 Hình 3: Toàn cảnh Hội nghị

Hình 3: Toàn cảnh Hội nghị

Hình 4: Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế nêu quyết tâm của Tỉnh trong việc tham gia vào Chuỗi CVPM Quang Trung 

Hình 4: Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế nêu quyết tâm của Tỉnh trong việc tham gia vào Chuỗi CVPM Quang Trung

Hình 5: Ông Trịnh Minh Châu – Giám đốc Sở TTTT tỉnh Bến Tre mong muốn sớm được gia nhập Chuỗi CVPM Quang Trung 

Hình 5: Ông Trịnh Minh Châu – Giám đốc Sở TTTT tỉnh Bến Tre mong muốn sớm được gia nhập Chuỗi CVPM Quang Trung

Nguồn: QTSC

Tin tức mới nhất