BTM Global tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội và TP.HCM

Là thành viên của đại gia đình BTM Global, các bạn sẽ nhận được cơ hội:
• Kinh nghiệm làm việc cho nhiều dự án, khách hàng lớn toàn cầu.
• Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn.
• Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp.
• Nhiều phúc lợi cho nhân viên và gia đình.
 
Gửi hồ sơ của bạn đến: careersvn@btmglobal.com 
 
BTM Global tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội và TP.HCM
Xem thêm tin tức:
Tin tức mới nhất