DIGI-TEXX cần tuyển gấp 05 KTV Xử lý dữ liệu và 07 KTV chỉnh sửa hình ảnh (photoshop)

Mô tả công việc và lương thưởng được ghi cụ thể trong link ứng tuyển bên dưới:
- KTV Xử lý dữ liệu tiếng Việt: https://forms.gle/iYsvMD8GGAm1htxF7
- KTV chỉnh sửa hình ảnh (photoshop): https://forms.gle/FS1KdbQJioZ2qdsT7
 
Liên hệ:
Hotline (Zalo): 0909908195
 
DIGI-TEXX cần tuyển gấp 05 KTV Xử lý dữ liệu và 07 KTV chỉnh sửa hình ảnh (photoshop) DIGI-TEXX cần tuyển gấp 05 KTV Xử lý dữ liệu và 07 KTV chỉnh sửa hình ảnh (photoshop)
Xem thêm tin tức:

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC