DIGI-TEXX tuyển dụng Nhân viên Xử lý dữ liệu tiếng Hàn

* Mô tả công việc:
- Nhập dữ liệu tiếng Hàn
--------
* Thời gian làm việc: 1 ngày
--------
* Lương:
- Trao đổi khi phỏng vấn
--------
* Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết:
- Thành thạo tiếng Hàn
--------
Thông tin ứng tuyển: gửi CV hoặc thông tin qua email: hr@digi-texx.vn 
Xem thêm tin tức:
Tin tức mới nhất