DIGI-TEXX tuyển Nhân viên đảm bảo chất lượng dự án (QA)

18/11/2020
* Mô tả công việc:
- Lên kế hoạch, sắp xếp công việc cho QC
- Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng, viết tài liệu mô tả dự án và tài liệu hướng dẫn nhân viên QC
- Báo cáo chất lượng dự án cho quản lý dự án và quản lý trực tiếp
- Phân tích lỗi, tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ và đưa ra biện pháp khắc phục lỗi để cải thiện chất lượng dự án
- Giao tiếp với các phòng ban
- Thực thi chính sách An ninh thông tin
- Thực hiện các công việc khác được giao
 
*** Các bạn gửi CV qua email: hr@digi-texx.vn 

Tin tức mới nhất