LARION tuyển dụng nhiều vị trí

Các vị trí đang tuyển dụng:
  • Automation Tester
  • Data Analyst
  • Data Engineer
  • Java Team Lead
  • Linux System Administrator
  • Python Developer
  • Senior Java Developer
  • Web Developer
CV gửi về: recruitment@larion.com 
Xem thêm tin tức:
Tin tức mới nhất