Thông báo về việc mời gọi đầu tư trong Khu Công viên phần mềm Quang Trung

01/04/2016

Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung – Đơn vị quản lý Khu Công viên phần mềm Quang Trung thông báo mời gọi đầu tư xây dựng tại các lô đất số 13,16, 21, 22, 37, 43, 47 trong Khu Công viên phần mềm Quang Trung.

Chức năng các lô đất : Khu sản xuất phần mềm tin học (cao ốc văn phòng và thương mại dịch vụ) (đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh).

Các Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện đầu tư dự án, cần tìm hiểu thêm về chức năng các khu đất, trình tự thủ tục và các chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu Công viên phần mềm Quang Trung vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng – Điện thoại: 37155054.

Tin tức mới nhất