TMA đang tìm kiếm vị trí Tester và Senior Tester

TMA đang tìm kiếm những Tester với các yêu cầu chính sau đây:
  • Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tester (3 năm với vị trí senior tester)
  • Có kinh nghiệm về testing desktop, web và mobile apps
  • Có kinh nghiệm trong việc viết và chạy manual test script
  • Có kinh nghiệm về JIRA, Confluence và Azure DevOps
  • Có kiến thức về JSON and XML, Postman (+ SOAP UI với vị trí senior)
Xem thông tin chi tiết tại JD:
 
Apply ngay tại link JD hoặc gửi CV về recruit@tma.com.vn 
Xem thêm tin tức:
Tin tức mới nhất