TMA Solutions tuyển Thực tập sinh khóa 31

18/11/2020
INTERNSHIP BATCH 31: CHÍNH THỨC TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ TECH VÀ NON-TECH
Chuẩn bị đi thực tập nhưng chưa tìm được nơi nương tựa?
Tham gia ngay vào chương trình Industry Internship tại TMA với các lĩnh vực:
  • Business Application (Java, ASP .Net, PHP…)
  • Big Data, Data Science, AI/ML, IOT
  • Automation, TelecoM, Network Testing
  • Embedded System (C/C++, Python)
  • Business & Marketing
  • UX UI Design
----------------------------------
Gửi ngay CV của bạn về intern@tma.com.vn trước 15/12/2020
Xem chi tiết chương trình tại: http://bit.ly/TMAIntern
 
TMA Solutions tuyển Thực tập sinh khóa 31

Tin tức mới nhất