Lâm Nguyễn Hải Long
(Ông)
Lâm Nguyễn Hải Long

Chức vụ: Giám đốc
Công ty: QTSC

  Địa chỉ:
Nhà 3, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Ngô Văn Toàn
(Ông)
Ngô Văn Toàn

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Công ty: Global CyberSoft (Việt Nam)

  Địa chỉ:
Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Trần Phúc Hồng
(Ông)
Trần Phúc Hồng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Công ty: TMA Solutions

  Địa chỉ:
Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Hồ Diệu Tâm
(Bà)
Hồ Diệu Tâm

Chức vụ: Phó Giám đốc
Công ty: Công ty TNHH Augen Việt Nam

  Địa chỉ:
Tòa nhà JPVE, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Mai Đình Thi
(Ông)
Mai Đình Thi

Chức vụ: Giám đốc
Công ty: Mai Anh Nam

  Địa chỉ:
Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Nguyễn Quang Huy
(Ông)
Nguyễn Quang Huy

Chức vụ: CEO
Công ty: Larion

  Địa chỉ:
Tòa nhà QTSC Building 1, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Nguyễn Duy Thiên
(Ông)
Nguyễn Duy Thiên

Chức vụ: Phó Giám đốc
Công ty: ADMS

  Địa chỉ:
Tòa nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Phạm Đình Luật
(Ông)
Phạm Đình Luật

Chức vụ: Giám đốc
Công ty: Gifu

  Địa chỉ:
Tòa nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Nguyễn Thế Dũng
(Ông)
Nguyễn Thế Dũng

Chức vụ: Giám đốc
Công ty: Travel2pay

  Địa chỉ:
Lầu 2, Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website: