Thành viên Câu lạc bộ CEO
Lâm Nguyễn Hải Long
(Ông) Lâm Nguyễn Hải Long
Chức vụ: Giám đốc
Công ty: QTSC
Địa chỉ:
Nhà 3, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Ngô Văn Toàn
(Ông) Ngô Văn Toàn
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Công ty: Global CyberSoft (Việt Nam)
Địa chỉ:
Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Trần Phúc Hồng
(Ông) Trần Phúc Hồng
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Công ty: TMA Solutions
Địa chỉ:
Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Hồ Diệu Tâm
(Bà) Hồ Diệu Tâm
Chức vụ: Phó Giám đốc
Công ty: Công ty TNHH Augen Việt Nam
Địa chỉ:
Tòa nhà JPVE, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Mai Đình Thi
(Ông) Mai Đình Thi
Chức vụ: Giám đốc
Công ty: Mai Anh Nam
Địa chỉ:
Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Nguyễn Quang Huy
(Ông) Nguyễn Quang Huy
Chức vụ: CEO
Công ty: Larion
Địa chỉ:
Tòa nhà QTSC Building 1, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Nguyễn Duy Thiên
(Ông) Nguyễn Duy Thiên
Chức vụ: Phó Giám đốc
Công ty: ADMS
Địa chỉ:
Tòa nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Phạm Đình Luật
(Ông) Phạm Đình Luật
Chức vụ: Giám đốc
Công ty: Gifu
Địa chỉ:
Tòa nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Nguyễn Thế Dũng
(Ông) Nguyễn Thế Dũng
Chức vụ: Giám đốc
Công ty: Travel2pay
Địa chỉ:
Lầu 2, Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC