Thành viên Câu lạc bộ CEO
Nguyễn Văn Hậu
(Ông) Nguyễn Văn Hậu
Chức vụ: CPO
Công ty: Nexcel
Địa chỉ:
Tòa nhà SMS, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Huỳnh Quang Tiến
(Ông) Huỳnh Quang Tiến
Chức vụ: Giám đốc
Công ty: BTM Consulting
Địa chỉ:
Tầng 2, Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Trần Thanh Hải
(Ông) Trần Thanh Hải
Chức vụ: Hiệu trưởng
Công ty: Cao đẳng Viễn Đông
Địa chỉ:
Lô số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Nguyễn Thị Hồng
(Bà) Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Giám đốc Nhân sự
Công ty: Công ty TNHH Swiss Post Solutions
Địa chỉ:
Tòa nhà Saigon ICT, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Vũ Anh Tuấn
(Ông) Vũ Anh Tuấn
Chức vụ: CEO
Công ty: Công ty TNHH Ươm Tạo Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung (QTSC Incubator)
Địa chỉ:
Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Bùi Quang Xuân
(Ông) Bùi Quang Xuân
Chức vụ: Trưởng phòng hạ tầng cơ sở
Công ty: Vinadata
Địa chỉ:
Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Thạch Thái Bạch Vân Hạc
(Bà) Thạch Thái Bạch Vân Hạc
Chức vụ: Trưởng phòng hành chính nhân sự
Công ty: Rakus
Địa chỉ:
Tòa nhà QTSC Building 9, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Vũ Tường Thụy
(Ông) Vũ Tường Thụy
Chức vụ: Trưởng Khoa - Khoa học và Kỹ thuật
Công ty: Đại học Hoa Sen
Địa chỉ:
Lô 10, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM