DXCenter đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Chuyển đổi số TPHCM (DXCenter) là đơn vị chính thức của thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái chuyển đổi số tại Việt Nam, đặc biệt là tại TP.HCM và khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

Trong năm 2022, DXCenter đã tiến hành xây dựng và ban hành các quy định, quy trình và hướng dẫn vận hành DXCenter, hướng đến việc đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 nhằm hệ thống quy trình cung cấp dịch vụ đồng thời nâng cao năng lực quản lý của DXCenter.

Tháng 12/2022, DXCenter đã hoàn thành đánh giá và được tổ chức chứng nhận TUV Nord Việt Nam xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của DXCenter phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ngày 31/01/2023, DXCenter đã chính thức được nhận chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 với phạm vi chứng nhận là “Cung cấp các Dịch vụ liên quan đến các hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm: Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số, Dịch vụ Đào tạo và Tổ chức sự kiện, Dịch vụ Truyền thông – Thương hiệu”. Chứng nhận này có hiệu lực trong vòng 3 năm, từ 31/01/2023 đến 30/01/2026 và được  tổ chức chứng nhận uy tín là TUV Nord Việt Nam với sự công nhận của DakkS (cơ quan kiểm định quốc gia Đức).

Đây chính là sự cam kết của DXCenter về việc đảm bảo quy trình cung cấp những sản phẩm và dịch vụ nhất quán, chất lượng tốt, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.

DXCenter đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Nguồn: DXCenter

Xem thêm tin tức:

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC