DXCenter ký kết hợp tác với Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương

Chiều ngày 26/04/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương tổ chức “Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương”.

Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương được thành lập với mục tiêu trở thành đầu mối, cơ quan chuyên môn hỗ trợ UBND tỉnh, Sở TT&TT, các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác chuyển đổi số.

Tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Anh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Bình Dương, Trần Trọng Kiên – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương và các Đại biểu thực hiện nghi thức Nhấn nút công bố thành lập Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương.

Hình  1: nghi thức Nhấn nút công bố thành lập Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương

Cũng tại Lễ công bố lần này, ông Phan Phương Tùng – Giám đốc DXCenter và ông Trần Trọng Kiên – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, phối hợp triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Dương” với các hoạt động như:

  • Phối hợp tuyên truyền, truyền thông chuyển đổi số cho doanh nghiệp;
  • Triển khai các khóa đào tạo, tập huấn chuyển đổi số;
  • Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp

Hình 2: Ông Phan Phương Tùng – Giám đốc DXCenter (ngồi bên phải) và ông Trần Trọng Kiên (ngồi bên trái) – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương ký thoả thuận hợp tác

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Lê Tuấn Anh – Giám đốc Sở TT&TT cho biết, sự ra đời của Trung tâm Chuyển đổi số là một bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Bình Dương. Ông tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, Trung tâm sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Bình Dương trở thành tỉnh dẫn đầu về chuyển đổi số trong khu vực.

Nguồn: DXCenter

Xem thêm tin tức:

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC