DXCenter trao quyết định cho các trưởng ban tư vấn chuyển đổi số

Sau gần một năm chính thức đi vào hoạt động, DXCenter đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng, ủng hộ của các Sở, Ngành và các nhóm chuyên gia nòng cốt nhằm hoàn thiện mô hình hoạt động và triển khai các chương trình đào tạo và tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực ngành nghề.

Đặc biệt, DXCenter hoạt động theo mô hình liên kết giữa DXCenter và các chuyên gia theo từng lĩnh vực cụ thể. Các chuyên gia là đội ngũ nòng cốt của DXCenter tham gia vào hành trình chuyển đổi số của TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Trong đó, trưởng ban chính là người lãnh đạo, giữ vai trò tiên phong trong việc giải quyết những thách thức do các vấn đề chuyển đổi số đặt ra. Trưởng ban cũng chính là người chịu trách nhiệm cao nhất và cùng đồng hành với DXCenter thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số trong các ngành nghề và lĩnh vực mà mình phụ trách.

Chiều 10/08/2022, trong khuôn khổ của “Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022”, Giám đốc DXCenter đã trao quyết định cho 03 trưởng nhóm chuyên gia tư vấn chuyển đổi số. Danh sách các trưởng ban nhận quyết định:

1. Ông Hà Duy Bình – Trưởng ban tư vấn chuyển đổi số mảng Giáo dục & Đào tạo.

2. Ông Phí Anh Tuấn – Trưởng ban tư vấn chuyển đổi số mảng doanh nghiệp;

3. Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng ban tư vấn chuyển đổi số mảng Nông nghiệp – Chế biến thực phẩm.

trưởng ban chuyển đổi số của DXCenter

Từ trái qua phải: ông Lâm Nguyễn Hải Long – Giám đốc QTSC, ông Hà Duy Bình, ông Phí Anh Tuấn, ông Trần Anh Tuấn và ông Phan Phương Tùng – Giám đốc DXCenter

Nhân dịp này, xin chúc mừng các trưởng ban đã được nhận quyết định và hi vọng các ban khác cũng sẽ phát triển nhanh chóng và đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số, phát triển bền vững của DXCenter trong thời gian tới.

Nguồn: DXCenter

Xem thêm tin tức:
Tin tức mới nhất