Global CyberSoft (Việt Nam) thông báo thay đổi Tổng giám đốc và đại diện pháp luật

Tập đoàn Hitachi Consulting (HCC) trân trọng thông báo đến quý khách hàng và đối tác về việc thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật mới của Công ty Global CyberSoft (gọi tắt là GCS) - thành viên của tập đoàn tại Việt Nam.

Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2018, Ông Nguyễn Bá Quỳnh (Ông Quỳnh), được bổ nhiệm là Tổng Giám  Đốc và người đại diện theo pháp luật của GCS, thay cho Ông Ngô Đức Chí, nghỉ hưu sau 18 năm  giữ cương vị Tổng giám đốc, lãnh đạo và dẫn dắt công ty.

Nguyen.Ba.Quynh

Ông Quỳnh là một nhà quản lý chiến lược với tầm nhìn phát triển bền vững trong kinh doanh, có kiến thức chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm quản lý cấp cao trong nhiều lĩnh vực: quản lý dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý kinh doanh và quản lý công nghiệp, và phát triển nguồn nhân lực. Trước khi tham gia GCS, Ông Nguyễn Bá Quỳnh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và lãnh đạo ở tầm quốc tế tại nhiều công ty công nghệ hàng đầu, bao gồm Tổng Giám đốc  SCC  Vietnam,  Giám  đốc  cao  cấp  khối  khách  hàng chính phủ và doanh nghiệp nhà nước, Microsoft Việt Nam. Ông Quỳnh có trên 15 năm kinh nghiệm trong việc phát triển kinh doanh và quản lý cấp cao trong lĩnh vực công nghệ  thông  tin  (CNTT)  tại  các  công  ty  đa  quốc  gia  như IBM  (Giám  đốc  khối  phần  mềm,  Giám  đốc  IBM  Global Services  khu  vực  Đông  Dương),  Hewlett  Packard  (Tổng giám đốc khối Hình ảnh & In ấn), Schneider Electric (Tổng giám đốc APC).

Việc chuyển giao vị trí lãnh đạo tại GCS tiếp tục khẳng định mạnh mẽ chiến lược chuyển dịch số (digital transformation) của toàn tập đoàn, đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phục vụ xã hội (social innovation) của Hitachi trên toàn thế giới. Tập đoàn Hitachi Consulting không chỉ là đơn vị tiên phong trong kỷ nguyên Internet vạn vật (Internet of Things) và phát triển đô thị thông minh, mục tiêu của chúng tôi là phục vụ xã hội, mang đến nhiều giá trị, lợi ích, sự an toàn và phát triển bền vững cho con người và xã hội.

Quý khách hàng và đối tác có thể tìm kiếm thêm thông tin trên website chúng tôi, tại đây.

Nguồn: GCS

Xem thêm tin tức:

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC