Hệ thống phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Mới đây nhất, Công ty cổ phần công nghệ Atalink tại Công viên phần mềm Quang Trung đã phối hợp với QTSC triển khai hệ thống phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 dành cho các công ty, nhà máy, xí nghiệp và các khu công nghiệp.

Hệ thống phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 của ATALINK có các loại báo cáo định kỳ về lao động trong doanh nghiệp như: Khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động; Báo cáo tình hình thay đổi về lao động; Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài; Quan trắc môi trường, chất thải định kỳ, về tình hình thực hiện dự án đầu tư; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu…; Các loại báo cáo bất thường trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai…  Hệ thống hỗ trợ rút ngắn được thời gian và chất lượng báo cáo từ các doanh nghiệp cho các cơ quan có thẩm quyền.

 Hình 1, 2: Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại hệ thống phần mềm phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại Công viên phần mềm Quang Trung

Hình 1, 2: Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại hệ thống phần mềm phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại Công viên phần mềm Quang Trung

Hình 1, 2: Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại hệ thống phần mềm phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại Công viên phần mềm Quang Trung

Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc điều hành, công ty cổ phần công nghệ ATALINK cho biết: với hệ thống phần mềm phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp, ATALINK sẽ hỗ trợ các địa phương kiểm soát được toàn bộ thực trạng tình hình phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm trong - ngoài khu công nghiệp theo thời gian thực trên môi trường trực tuyến, theo đúng các tiêu chí của Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, ngày 27-5-2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”. 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: vietnam.atalink.com 

Xem thêm tin tức:
Tin tức mới nhất