Hitachi Vantara Vietnam phối hợp tổ chức Rountable Meeting: Chinh phục chuỗi cung ứng thông minh với SAP IBP

Ngày 11 tháng 05 năm 2023, Hitachi Vantara Vietnam phối hợp cùng SAP Vietnam tổ chức buổi Rountable Meeting: Chinh phục chuỗi cung ứng thông minh với SAP IBP.

Rountable Meeting: Chinh phục chuỗi cung ứng thông minh với SAP IBP

Giải pháp SAP IBP (Integrated Business Planning) là giải pháp kinh doanh tích hợp dành cho chuỗi cung ứng, với các tính năng mạnh mẽ về phân tích, hoạch định, cảnh báo rủi ro cũng như dự đoán các biến động trên chuỗi cung ứng một cách toàn diện. Giải pháp cung cấp cho doanh nghiệp một nền tảng vận hành thông minh, tự động hóa và tối ưu hóa để phát triển chuỗi cung ứng thông minh trên phạm vi toàn cầu.

 Các chuyên gia của Hitachi Vantara Việt Nam và SAP Việt Nam chia sẻ trong buổi Roundtable Meeting

Các chuyên gia của Hitachi Vantara Việt Nam và SAP Việt Nam chia sẻ trong buổi Roundtable Meeting

Là một trong những đối tác chiến lược của SAP trong tư vấn và triển khai giải pháp SAP IBP hiện nay, các chuyên gia của Hitachi Vantara Vietnam đã có những chia sẻ chuyên sâu và demo thực tế tính năng của giải pháp trên những tình huống thực tiễn. Từ đó, các doanh nghiệp nắm được các thông tin chuyên sâu về giải pháp, cũng như cùng trao đổi với các chuyên gia cho từng vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Email: HVNMarketing@hitachivantara.com

Điện thoại: +84 28 5437 1199

Xem thêm tin tức:

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC