Mời tham dự chương trình “Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng năm 2022”

Trong năm 2022, TP.HCM đặt mục tiêu thực hiện nhanh, hiệu quả việc chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số, gắn kết với việc xây dựng thành phố thông minh. Vì vậy, bảo đảm an toàn thông minh là then chốt cho chuyển đổi số phát triển thành công và bền vững. Là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ cả nước, TP.HCM có nhiều không gian phát triển trong việc số hóa các dữ liệu có sẵn. Điều này đồng nghĩa với việc nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn của các đội ngũ cán bộ chuyên trách tại các Sở/ban/ngành; các tổ chức chính trị xã hội và các doanh nghiệp phải được đặt lên hàng đầu.

Vì lý do đó, Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM thực hiện theo kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của UBND TP.HCM về triển khai “Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022 tổ chức chương trình “Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng năm 2022” căn cứ vào các tình huống thực tế tại Trung tâm dữ liệu và các đơn vị tham gia mạng băng rộng thành phố, các kịch bản được xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu diễn tập thực chiến hướng đến thực tiễn của các đơn vị.

  • Thời gian: từ 8g30 đến 17g00, ngày 21-22/12/2022 (Thứ tư và thứ năm);
  • Địa điểm: Hội trường Quang Trung, QTSC Building 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Các thành phần tham dự:

- Các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị;

- Đội ứng cứu an toàn thông tin TP.HCM;

- Lực lượng cán bộ chuyên trách của các đơn vị;

Thông qua chương trình “Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng năm 2022”, các cán bộ chuyên trách từ các đơn vị của Sở/ban ngành, quận/huyện, TP.Thủ Đức; các tổ chức chính trị xã hội; các doanh nghiệp sẽ

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng;

- Nâng cao năng lực ứng cứu sự cố và tăng cường bảo vệ cho hệ thống thông tin;

- Nâng cao năng lực xử lý thực tế đối với các sự cố an toàn thông tin xảy ra trên các hệ thống đang vận hành;

- Hỗ trợ tuyên truyền cho các cơ quan, tổ chức, người dân về đảm bảo công tác an toàn thông tin mạng.

Đầu mối xác nhận tham dự:

  • Ông Vũ Hải Sơn, chuyên viên Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Thông tin TP.HCM (HISSC), số điện thoại: 033 697 3034, email: vhson@hissc.com.vn 
  • Bà Hà Thị Kim Oanh, chuyên viên Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Thông tin TP.HCM (HISSC), số điện thoại: 0977 044 191, email: htkoanh@hissc.com.vn 

Trân trọng.

Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng năm 2022

Xem thêm tin tức:

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC