Mời tham dự “Gặp gỡ khách hàng cuối năm”

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Nhằm tri ân, giao lưu và chia sẻ thông tin đến Quý Doanh nghiệp v những kết quả đạt được trong năm 2017 cũng như những định hướng phát triển trong năm 2018 của Công viên phần mm Quang Trung, Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mm Quang Trung (QTSC) kính mời Quý doanh nghiệp tham dự “Gặp gỡ khách hàng cuối năm”.

Thời gian: 10g00, ngày 31 tháng 01 năm 2018 (Th)

Địa điểm: Tầng 1, Nhà hàng Mina, CVPM Quang Trung.

Chương trình chi tiết như sau:

10:00 – 10:30:  Đón khách. Tặng quà khách hàng cuối năm.

10:30 – 10:45:  Văn nghệ chào mừng. Tuyên bố lý do.

10:45 – 11:00: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và định hướng phát triển năm 2018 của CVPM Quang Trung.

11:00 – 11:30: Giao lưu: “Những ý kiến đóng góp cho CVPM Quang Trung”

11:30 – 13:00: Tiệc trưa. Giao lưu văn nghệ.

                        Chương trình Rút thăm trúng thưởng.

13:00             :  Kết thúc.

QTSC rất mong nhận được sự tham dự đầy đủ của Quý doanh nghiệp. Vui lòng xác nhận tham dự: Ms.Ngọc Hạnh, Điện thoại: 028 37158 999 (#342), Di động: 088.88.77.606, Email: ngochanh@qtsc.com.vn trước ngày 24/01/2018.

Hân hạnh đón tiếp. /.

                                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                               (đã ký)

                                                                                                 Phạm Thị Kim Phượng

Xem thêm tin tức:
Tin tức mới nhất