Mời tham gia diễn đàn “Thành phố thông minh và bền vững” lần thứ 2 năm 2021

Ngày 24/11/2021, Trường Đại học quốc tế RMIT sẽ phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đồng tổ chức Diễn đàn Thành phố Thông minh & Bền vững lần thứ 2 (Smart and Sustainable Cities Forum) trên nền tảng trực tuyến.

Trước đó, Đại học RMIT Việt Nam đã tổ chức “Diễn đàn Thành phố Thông minh và Bền vững lần thứ nhất” vào tháng 1 năm 2021. Sự kiện này đã quy tụ các nhà lãnh đạo từ Australia, Singapore, Nhật Bản và Việt Nam đến chia sẻ những quan sát và các nghiên cứu điển hình thành công về đô thị tương lai có thể áp dụng cho các đô thị Việt Nam. Một số bước phát triển đáng kể từ Diễn đàn là sự tham gia và hợp tác chặt chẽ giữa RMIT Việt Nam và chính phủ Việt Nam phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước.

Tiếp nối thành công của Diễn đàn lần thứ nhất, tháng 11 này, trường Đại học RMIT sẽ phối hợp với DXCenter và CIEM đồng tổ chức diễn đàn Quốc tế “Thành phố thông minh và Bền vững lần thứ 2” với mong muốn tìm cơ hội hợp tác thúc đẩy nghiên cứu về Thành phố Thông minh với các địa phương. Diễn đàn sẽ diễn ra vào lúc 9:00-16:45 VNT /13:00- 20:45 AEDT vào Thứ 4, ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Mục tiêu của Diễn đàn:

  • Thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển đô thị thông minh và bền vững.
  • Tập hợp các bên liên quan chính (các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong ngành, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh doanh và học giả trong và ngoài nước) để tạo mối quan hệ liên ngành và liên lĩnh vực và thúc đẩy sự hiểu biết thông qua đối thoại.
  • Trình bày các thông lệ quốc tế tốt nhất liên quan đến thành phố thông minh và phát triển đô thị bền vững.
  • Tận dụng các Công nghệ mới.

Diễn đàn dự kiến thu hút 1.000 khách tham dự đến từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), Lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường đại học RMIT và các đối tác.

Vui lòng xem thông tin Diễn đàn, diễn giả và chi tiết chương trình trên trang web của sự kiện tại:

Tiếng Anh: https://www.rmit.edu.vn/events/smart-sustainable-cities-forum 

Tiếng Việt: https://www.rmit.edu.vn/vi/su-kien/dien-dan-thanh-pho-thong-minh-ben-vung 

Mời tham gia diễn đàn “Thành phố thông minh và bền vững” lần thứ 2 năm 2021

Nguồn: DXCenter

Xem thêm tin tức:
Tin tức mới nhất