Phần mềm kế toán MISA SME.NET phù hợp với mọi doanh nghiệp dịch vụ

Dịch vụ là ngành kinh tế có nhiều đặc điểm riêng, khác biệt với các ngành sản xuất vật chất khác. Những điểm đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh dịch vụ nói riêng. Chính vì vậy việc lựa chọn một phần mềm kế toán phù hợp với các doanh nghiệp dịch vụ không khỏi khiến các chủ doanh nghiệp, kế toán đau đầu.

Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
 • Kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ thuần túy thường không có hình thái hiện vật cụ thể mà được thể hiện bằng lợi ích cho khách hàng thông qua việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng như: nhu cầu thông tin, nhu cầu di chuyển, nhu cầu tri thức
 • Hoạt động kinh doanh dịch vụ có sự đa dạng về phương thức thực hiện.
Ví dụ: ngành viễn thông có thể thực hiện loại hình viễn thông cố định, di động, cho thuê kênh viễn thông nội địa và quốc tế.
Ngành vận tải có các phương thức như: vận tải thủy, vận tải đường bộ, đường không, đường sắt…
Ngành du lịch có các phương thức du lịch theo tuor trong nước, quốc tế, tour trọn gói hoặc từng phần…
 • Về mặt tổ chức quản lý kinh doanh, các doanh nghiệp dịch vụ thường thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh theo quy trình thực hiện dịch vụ hoặc theo từng đơn đặt hàng. Đặc điểm này cũng dẫn đến sự đa dạng trong công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh.
 • Quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm du lịch và dịch vụ được tiến hành đồng thời, ngay cùng một địa điểm.
dich-vu
 
Các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ có thể kế đến như:
 • Cung cấp dịch vụ du lịch
 • Cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo
 • Tư vấn thiết kế, xây dựng
 • Tư vấn môi giới bất động sản
 • Cung cấp dịch vụ Logistic
 • Cung cấp dịch vụ vận tải
 • Cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đang gặp phải những khó khăn gì?
 • Không nắm bắt, phân tích kịp thời doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng loại hợp đồng, đội kinh doanh để biết cái nào hiệu quả, cái nào không hiệu quả để điều chỉnh, dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh
 • Khó khăn trong việc thống kê toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến khách hàng, ứng tiền cho nhà cung cấp khi phát sinh đổi, hủy dịch vụ dẫn tới mất nhiều thời gian, công sức, dễ nhầm lẫn trong việc xử lý
 • Nhiều doanh nghiệp không kiểm soát, phân tích kịp thời các loại chi phí dịch vụ mua ngoài để điều hành dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thường phát sinh các khoản tạm ứng cho nhân viên theo từng hợp đồng. Việc không kiểm soát được các khoản tạm ứng này rất dễ gây thất thoát tiền của doanh nghiệp.
 • Gặp khó khăn trong việc phân bổ chi phí chung (ví dụ với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo: nhân công, khấu hao máy móc thiết bị, CCDC) cho từng hợp đồng dẫn đến mất thời gian, công sức, dễ sai sót khi tính giá thành.
MISA SME.NET 2017 đáp ứng tốt mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
1. Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng.
 
dich-vu
 
2. Xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho từng nguyên vật liệu, công cụ hoặc kho hàng khuyến mại
 
dich-vu
 
3. Cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng hoặc chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng
 
dich-vu
 
4. Cung cấp báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí; báo cáo tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí
 
dich-vu
 
5. Cho phép doanh nghiệp dễ dàng tính toán giá thành của các hợp đồng, dịch vụ
 
dich-vu
 
Phần mềm kế toán MISA giúp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán - tài chính, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững hơn.
 
Nguồn: MISA
Xem thêm tin tức:

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC