QTSC công bố chính sách hỗ trợ mới cho toàn bộ khách hàng để vượt qua khó khăn mùa dịch COVID-19

27/04/2020

Dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Bên cạnh những tác động tới con người, dịch COVID-19 đã gây ra những gián đoạn trong kinh doanh, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp cả nước, trong đó có các doanh nghiệp tại Công viên phần mềm Quang Trung. Để đồng hành và chia sẻ các khó khăn với các doanh nghiệp nội khu, QTSC đã công bố các chính sách hỗ trợ cho các khách hàng trong mùa dịch.

Chính sách hỗ trợ lần thứ nhất được công bố vào ngày 01/04/2020 với những gói hỗ trợ đặc biệt cho các khách hàng bị ảnh hưởng nặng hoặc bị đóng cửa, phong tỏa do dịch Covid-19 (xem thêm tại đây: https://www.qtsc.com.vn/tin-tuc/qtsc-cung-cap-goi-ho-tro-khach-hang-mua-dich-covid-19)

Tiếp theo, vào ngày 24/04/2020, QTSC tiếp tục công bố chính sách hỗ trợ thứ hai với các gói hỗ trợ trực tiếp cho toàn bộ khách hàng của QTSC. Cụ thể như sau:

Gói 1: Hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp Công nghệ thông tin thuê văn phòng làm việc, thuê mặt bằng dịch vụ tiện ích của QTSC (không áp dụng đối với Hợp đồng hợp tác khai thác mặt bằng dịch vụ tiện ích): Miễn phí từ một đến ba tháng tiền thuê mặt bằng không bao gồm phí dịch vụ tòa nhà, điện nước và các chi phí phát sinh khác đối với từng đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp có hợp đồng thuê mặt bằng với QTSC. Thời gian áp dụng: từ ngày 01/06/2020 đến ngày 31/12/2020.

Thông tin liên hệ: Phòng Kinh Doanh theo số điện thoại: (028) 3715 8888, ext 999

Gói 2: Hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp ICT đang sử dụng dịch vụ viễn thông và đường truyền internet của QTSC: Giảm 30% phí đường truyền Internet trong 02 tháng đối với doanh nghiệp ICT hoạt động tại CVPM Quang Trung và sử dụng dịch vụ đường truyền Internet của QTSC. Thời gian áp dụng: từ ngày 01/06/2020 đến ngày 31/07/2020.

Thông tin liên hệ: Trung Tâm Viễn Thông theo số điện thoại: (028) 3715 8888, ext 1

Thông qua các chính sách hỗ trợ này, QTSC hi vọng sẽ giảm thiểu những khó khăn, rủi ro cho các khách hàng trong mùa dịch Covid-19, giúp các doanh nghiệp vực dậy tăng trưởng sau những khó khăn hiện tại và tiếp tục đồng hành cùng QTSC trong những chặng đường phát triển sắp tới.

 QTSC công bố chính sách hỗ trợ mới cho toàn bộ khách hàng để vượt qua khó khăn mùa dịch COVID-19

Tin tức mới nhất