QTSC công khai các số liệu môi trường nội khu

Nhằm giúp khách hàng nội khu có thể theo dõi các thông số môi trường trong khu Công viên phần mềm Quang Trung, QTSC đã thực hiện việc đưa các số liệu thông số quan trắc môi trường nội khu tại chuyên mục “Dữ liệu mở” trên website của QTSC tại địa chỉ: https://www.qtsc.com.vn.

Theo đó, khách hàng chỉ cần truy cập vào chuyên mục trên là có thể tham khảo các số liệu được kết nối theo thời gian thực từ các hệ thống sau:

  • Hệ thống quan trắc nước thải với 11 chỉ tiêu về chất lượng nước thải đầu ra theo QCVN 14:2008/BTNMT các thông số: Nhu cầu oxy hóa học (COD), Nhu cầu oxy sinh học BOD5 (20oC), Dầu mỡ động - thực vật, Phosphat (PO4) (tính theo P), Độ dẫn, Nitrat (NO3) (tính theo N), Sunfua (tính theo H2S), pH, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Nhiệt độ, Amoni (tính theo N).
  • Hệ thống quan trắc không khí cung cấp thông tin 18 chỉ tiêu về chất lượng không khí nội khu theo QCVN 05:2013/BTNMT và về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT: Chỉ số CO, Chỉ số SO2, Chỉ số NO, Chỉ số NO2, Chỉ số bụi PM1.0, Chỉ số bụi PM2.5, Chỉ số bụi PM10.0, Chỉ số nhiệt độ, Chỉ số độ ẩm, Chỉ số áp suất, Chỉ số tốc độ gió, Chỉ số hướng gió, Chỉ số tốc độ gió giật, Chỉ số hướng gió giật, Chỉ số tiếng ồn, Chỉ số bức xạ mặt trời, Chỉ số nhiệt độ 1, Chỉ số độ ẩm 1.
  • Hệ thống nước cấp với thông tin 03 chỉ số nước cấp (pH, Clorin, Áp suất) và kết quả xét nghiệm Pasteur định kỳ hàng tháng.
  • Hệ thống quan trắc nước ngầm cung cấp thông tin 03 chỉ số nước ngầm gồm: Mực nước tĩnh, Mực nước động và chỉ số nhiệt độ.

Các thông số này cũng đã được kết nối tập trung về Trạm Giám sát môi trường của Công viên phần mềm Quang Trung. Nhờ đó khi có chỉ số vượt ngưỡng cho phép, các bộ phận liên quan sẽ kịp thời nhận được thông tin và phối hợp xử lý nhanh chóng.

 Thông báo có chỉ số vượt ngưỡng (biểu tượng chuông thông báo ở góc trên bên phải)

Thông báo có chỉ số vượt ngưỡng (biểu tượng chuông thông báo ở góc trên bên phải)

Ngoài ra, các dữ liệu trên đều được kết nối theo thời gian thực gửi đến Trung tâm Quan trắc – Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Dự kiến sắp tới QTSC sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng hệ thống đồng hồ nước thông minh trong năm 2022 kết nối dữ liệu về Trạm Giám sát môi trường khu Công viên phần mềm Quang Trung và kết nối số liệu về website của QTSC tại địa chỉ: https://www.qtsc.com.vn.

Giao diện hiển thị của các hệ thống được kết nối số liệu trên website QTSC:

1. Quản lý nước thải: https://www.qtsc.com.vn/du-lieu-mo/quan-ly-nuoc-thai 

 Quản lý nước thải

2. Quản lý nước cấp: https://www.qtsc.com.vn/du-lieu-mo/quan-ly-nuoc-cap 

Quản lý nước cấp

3. Quan trắc không khí: https://www.qtsc.com.vn/du-lieu-mo/quan-trac-khong-khi 

Quan trắc không khí

4. Quản lý nước ngầm: https://www.qtsc.com.vn/du-lieu-mo/quan-ly-nuoc-ngam 

Quản lý nước ngầm

5. Kết quả xét nghiệm Pasteur: https://www.qtsc.com.vn/chat-luong-nuoc-sinh-hoat 

 Kết quả xét nghiệm Pasteur

Nguồn: QTSC

Xem thêm tin tức:
Tin tức mới nhất