QTSC thành lập Khu nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới – QTSC R&D Labs

Trong quý 2/2018, QTSC đã triển khai xây dựng Khu nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (QTSC R&D Labs) tại nhà 5, Công viên phần mềm Quang Trung.

QTSC R&D Labs sẽ tạo sân chơi cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực R&D tại Công viên phần mềm Quang Trung. QTSC R&D Labs thành lập với mục tiêu tạo ra không gian nghiên cứu phát triển sản phẩm, giải pháp trong khu CNTT tập trung cũng như hỗ trợ các công ty có hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thu hút nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực R&D công nghệ.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây

Xem thêm tin tức:

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC