QTSC tổ chức Chương trình tập huấn tìm hiểu mô hình hoạt động Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Nhằm mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm điều hành quản lý Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đến các đơn vị thành viên Chuỗi QTSC, cũng như các đơn vị tiềm năng hoặc các địa phương dự định thành lập các khu công nghệ, QTSC tổ chức “Chương trình tập huấn tìm hiểu mô hình hoạt động Khu Công viên phần mềm Quang Trung” trong 4 ngày, 22, 23, 24 và 25/11/2022.

Thông qua chương trình, QTSC mong muốn chia sẻ về các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thử nghiệm của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại khu, cũng như gắn kết các đơn vị thành viên, các đơn vị tiềm năng, cùng các doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái Chuỗi QTSC gắn bó cùng phát triển.

Đây là chương trình tập huấn lần đầu tiên được QTSC tổ chức có quy mô lớn với nhiều thông tin hữu ích trong các hoạt động quản lý điều hành cùng kinh nghiệm thực tế tại QTSC. Ngoài phần chia sẻ từ lãnh đạo các phòng/trung tâm công ty về các nghiệp vụ chuyên môn, còn có sự tham gia trình bày của đại diện một số doanh nghiệp nội khu trong các chuyên đề phù hợp. Song song đó, khách tham dự được tham quan, trải nghiệm thực tế hệ sinh thái QTSC tại các điểm như: Khu nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới QTSC R&D Labs, Trung tâm giám sát điều hành QTSC IOC, STEAMZone, Trung tâm Viễn thông QTSC Telecom Center, Trạm giám sát môi trường,…

 Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc QTSC chia sẻ về “Mô hình và định hướng phát triển các Khu Công nghệ trên Thế giới” trong chuyên đề đầu tiên của chương trình tập huấn

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc QTSC chia sẻ về “Mô hình và định hướng phát triển các Khu Công nghệ trên Thế giới” trong chuyên đề đầu tiên của chương trình tập huấn

 Khách tham dự chương trình tập huấn cùng chụp hình lưu niệm

Khách tham dự chương trình tập huấn cùng chụp hình lưu niệm

“Chương trình tập huấn tìm hiểu mô hình hoạt động Khu Công viên phần mềm Quang Trung” gồm 05 chuyên đề chính và 01 phiên thảo luận đúc kết với 24 nội dung và 18 người trình bày cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: Mô hình các khu công nghệ trên thế giới và kinh nghiệm quản lý khu công nghệ tại Việt Nam

Chuyên đề chia sẻ về sự phát triển qua các thế hệ của các mô hình công viên khoa học trên thế giới và xu hướng các khu công nghệ trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, chuyên đề cũng đề cập đến mô hình quản lý và pháp lý của Khu Công viên phần mềm Quang Trung trong suốt 21 năm hình thành và phát triển.

Chuyên đề 2: Quản lý hạ tầng Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Chuyên đề chia sẻ về công tác xây dựng, quản lý, duy tu hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống đường giao thông, cải tạo hệ thống giám sát môi trường (nước thải, không khí, nước ngầm), nước mưa, duy trì và phát triển diện tích cây xanh, thảm cỏ; cách thức vận hành hệ thống mạng lưới điện; công tác quản lý trật tự, kiểm soát an ninh cho đô thị phần mềm cũng như các ứng dụng CNTT nhằm nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật hoạt động 24/7.

Chuyên đề 3: Xúc tiến, tiếp thị, truyền thông – thương hiệu và phát triển dịch vụ

Chuyên đề chia sẻ các hoạt động marketing, truyền thông - thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển bất động sản công nghệ và dịch vụ tiện tích nội khu cùng với công tác vận hành trung tâm dữ liệu cho các hoạt động kinh doanh (dịch vụ viễn thông, CNTT, ATTT), hành trình chuyển đổi số. Ngoài ra, chuyên đề cũng chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác vận hành các tòa nhà.

Chuyên đề 4: Quản lý nhà đầu tư, hoạt động chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng dịch vụ

Chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm quản lý hoạt động của các nhà đầu tư (đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất, đảm bảo công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, hạ tầng…). Chuyên đề cũng đề cập hoạt động chăm sóc khách hàng và quản lý chất lượng dịch vụ không chỉ đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng mà còn là quá trình tổng hợp, phân tích, xử lý các dữ liệu nhằm khai thác một cách tối đa cho hoạt động lập kế hoạch, dự báo tương lai.

Chuyên đề 5: Nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo

Chuyên đề chia sẻ về công tác xây dựng môi trường thuận lợi cho các hoạt động ứng dụng KHCN để hòa nhập với xu thế của thời đại công nghiệp 4.0 của Khu Công viên phần mềm Quang Trung. Bên cạnh đó là các chia sẻ thực tế của một số đơn vị nội khu về công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Chuyên đề 6: Thảo luận và đề xuất hợp tác

Chia sẻ về tình hình hoạt động và hiện trạng; trao đổi về kinh nghiệm quản lý khu hiện tại, định hướng tương lai và những đề xuất hợp tác trong việc phát triển của đơn vị; những đề xuất để hệ sinh thái Chuỗi QTSC gắn bó cùng phát triển.

---

Hình ảnh của chương trình được cập nhật tại Facebook QTSC – Quality Tech Solution Complex: https://www.facebook.com/QualityTechSolutionComplex 

Xem thêm tin tức:
Tin tức mới nhất